Reglement Johnny Rep Ronde van Texel

Algemeen

De Johnny Rep Ronde van Texel is geen wedstrijd, maar een recreatieve fietstocht, waarbij geld wordt ingezameld voor het goede doel. Het doel is om met elkaar een leuke dag/weekend in de natuur op Texel te beleven en geld in te zamelen voor het Tesselhuus. Graag vragen we je deze gedachte gedurende het gehele evenement bij je te dragen en hiernaar te handelen. Tevens conformeert elke deelnemer zich bij inschrijving aan onderstaand reglement. Wanneer de regels niet worden nageleefd door een/de deelnemer(s) kan de organisatie overgaan tot het nemen van maatregelen gericht op de veiligheid van de overige deelnemers en het evenement.

Slechts in overleg met de organisatie kan een startbewijs worden overgedragen aan iemand anders. De organisatie kan geen deelnemersbijdragen terugstorten. Ook donaties kunnen niet worden teruggestort wanneer een deelnemer zelf besluit om niet deel te nemen.

Deelnemers gaan akkoord met het publiceren van foto’s en video’s gemaakt tijdens de Johnny Rep Ronde van Texel

Recreatief | Doel

De Johnny Rep Ronde van Texel is een recreatief fietsevenement zonder wedstrijdelement.

Het parcours

Het parcours is hier te vinden. Er worden drie routes aangeboden. De lengte van deze routes bedragen 115, 70 en 45 kilometer. Het is belangrijk enige training in de benen te hebben.

De spelregels

 • Wijze van voortbeweging: de Deelnemer dient zich fietsend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours. Hij dient als Deelnemer herkenbaar te zijn.
 • Het karakter van de tocht is niet dat van een wedstrijd, maar dat van een leuke tocht en de mogelijkheid geld in te zamelen voor het Tesselhuus. Geef elkaar dan ook voldoende ruimte.
 • Blijf zo veel mogelijk rechts rijden en maak gebruik van het fietspad.
 • Deelname aan de tocht is op eigen risico.
 • Deelnemers onder de 18 jaar kunnen alleen meedoen onder begeleiding van een volwassene.
 • Deelnamebedrag voor de tocht bedraagt € 25,-. Dit geld komt ten goede aan het Tesselhuus.
 • De Organisator is gerechtigd een Deelnemer uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
 • Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
 • Helm verplicht: tijdens je deelname aan de tocht is het dragen van een fietshelm
 • Mobiele telefoon: De ervaring leert dat het gebruik van de mobiele telefoon in een fietstocht te vaak tot valpartijen leidt. We vragen je met klem tijdens het fietsen geen gebruik te maken van je mobiele telefoon.
 • Bevoorrading onderweg: Neem voldoende eten en drinken mee voor onderweg. Er is onderweg 1 tussenstop met koffie/thee en appeltaart. Na afloop is er is er horeca aanwezig (voor eigen rekening).

De start

 • Startplaats: het is niet toegestaan elders te starten dan op de door de Organisator aangegeven startplaats.
 • Vertrek: Er kan worden gestart tussen 9.00 en 11.00 uur. Er is geen startindeling. Op de dag zelf kunnen deelnemers kiezen tussen de afstanden 45, 70 en 110 kilometer. Om 10.30 uur zal John Rep het officiële startschot lossen.

Overige bepalingen

 • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
 • Het zich laten begeleiden door motorvoertuigen, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
 • Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
 • Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in fietskleding naar de start te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.
 • Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan de natuur, eigendommen van anderen en geen afval achterlaat. Tevens is wildplassen verboden.

Overige gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.