Privacy statement Johnny Rep Ronde van Texel

Wij willen je informeren over de verwerking van je persoonsgegevens

Stichting Sterrenfietsen is organisator van de Johnny Rep Ronde van Texel. Om wederzijds vertrouwen tussen jou en Stichting Sterrenfietsen te scheppen willen we je op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met je persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens

Stichting Sterrenfietsen is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De persoonsgegevens die we verzamelen zijn de gegevens die door jou zijn verstrekt om de dienst die is afgenomen te kunnen leveren: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, mailadres, telefoonnummer (mobiel) en noodgegevens.

De momenten waarop we je persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat het nodig is voor het versturen van de deelnemersinformatie of versturen van informatie die nodig is om je rol als vrijwilliger goed te kunnen vervullen. Ook kunnen we je gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden en kunnen informeren over andere fietsevenementen. Soms bewaren we ook gegevens omdat het moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen. We verwerken de persoonsgegevens die nodig zijn voor een veilig en gestructureerd verloop (van de organisatie) van het evenement.

. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Je informeren t.b.v. je deelname;
 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van je deelname;
 • Je kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om weer deel te nemen;
 • Je kunnen informeren over Stichting Sterrenfietsen
 • Je kunnen informeren over het Tesselhuus;
 • Je kunnen informeren over De Johnny Rep ronde van Texel;
 • Je kunnen informeren over andere (fiets)evenementen die onze samenwerkingspartner organiseert;
 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van je inzet als vrijwilliger;
 • Je kunnen informeren over nieuwe evenementen;
 • Je informeren t.b.v. je vrijwilligerswerk;
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes;
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en (wettelijke) verplichtingen;
 • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten beter kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties;
 • Web statistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren;
 • Nieuwe vrijwilligers kunnen werven;
 • Eventuele geschillen kunnen behandelen;
 • Interne en externe controle kunnen (laten) laten uitoefenen op onze diensten.

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd

Stichting Sterrenfietsen verkoopt je persoonlijke gegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie en/of verplichtingen. Hierbij is Radiante Sport de uitvoerende partij en heeft toegang tot de gegevens. Daarnaast maakt Stichting Sterrenfietsen in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.

In alle gevallen zorgt Stichting Sterrenfietsen ervoor dat deze derde partijen voldoende waarborgen geven op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt en zo lang de wet ons verplicht om jouw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt.

Na afloop van deze termijn zorgt Stichting Sterrenfietsen ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens

 1. Je hebt het recht op een verzoek te doen op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens;
 2. Je hebt het recht van bezwaar. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik door Stichting Sterrenfietsen van je gegevens voor bepaalde doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van je gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van je gegevens vanwege bijzondere omstandigheden aan jouw kant;
 3. Je hebt recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat je een verzoek kan doen dat Stichting Sterrenfietsen je gegevens aan een derde partij verstrekt.

Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Stichting Sterrenfietsen in algemene zin, zowel bij Stichting Sterrenfietsen als bij Autoriteit persoonsgegevens.

Als je een verzoek doet, beoordeelt Stichting Sterrenfietsen allereerst of je verzoek in behandeling wordt genomen als we je identiteit kunnen vaststellen of als je recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.

Als Stichting Sterrenfietsen het verzoek in behandeling heeft genomen, zijn er een aantal situaties waarin het verzoek kan worden geweigerd. Stichting Sterrenfietsen zal een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat je inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als Stichting Sterrenfietsen het verzoek afwijst, wordt schriftelijk gemotiveerd waarom niet aan het verzoek wordt voldaan.

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met een beslissing op een verzoek tot inzage, correctie verwijdering of verzet. In dat geval heb je ook recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Je kunt je uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven

Als je deelneemt kan je adres, e-mailadres of telefoonnummer door Stichting Sterrenfietsen worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over nieuwe campagnes of over benodigde informatie voor deelname. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek is een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven voor deze vorm van communicatie.

Op www.johnnyrepclassic.nl staan links naar websites van derden

Op de www.johnnyrepclassic.nl staan meerdere links naar websites van derde partijen. Stichting Sterrenfietsen wil je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via de www.johnnyrepclassic.nl website bezoekt. Stichting Sterrenfietsen draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met je persoonsgegevens.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina‘s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Johnny Rep Ronde van Texel website:

Functionele cookies

Stichting Sterrenfietsen plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Stichting Sterrenfietsen maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement of over hoe Stichting Sterrenfietsen omgaat met persoonsgegevens, dan kan je deze richten aan: info@sterrenfietsen.nl

Wijzigingen Privacy Statement

Stichting Sterrenfietsen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in beleid.